Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Logo%20PFRON

„Aktywny samorząd” w 2024 roku Informacja dla wnioskodawców – Moduł I

Zarząd Funduszu przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie od 01 marca do 31 sierpnia 2024r. w wersji papierowej w siedzibie PCPR oraz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje o programie Aktywny Samorząd (w tym o warunkach uczestnictwa w programie, wysokości dofinansowania) dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

21 lutego 2024
Czytaj więcej o: „Aktywny samorząd” w 2024 roku Informacja dla wnioskodawców – Moduł I
Powiększ zdjęcie Logo%20PFRON

„Aktywny Samorząd” 2024 Informacje dla wnioskodawców - Moduł II

Uwaga!

Od bieżącego roku o pomoc w ramach modułu II mogą ubiegać się również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zmianie ulega wymagany udział własny wnioskodawcy w kosztach czesnego z 15% do 10% (dot. wnioskodawców zatrudnionych).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • w kolegium,

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

21 lutego 2024
Czytaj więcej o: „Aktywny Samorząd” 2024 Informacje dla wnioskodawców - Moduł II
Powiększ zdjęcie SOW%20logo

UWAGA!!! Przypominamy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przypomina, iż obok formy papierowej składania wniosków w siedzibie PCPR istnieje możliwość składania wniosków za pośrednictwem systemu SOW.

Z dniem 1 stycznia 2024r. aktywowane zostaną nabory wniosków.

Dzięki SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z tut. Centrum tel. 62/501-42-95 lub z bezpłatną infolinią 800-889-777.

Zachęcamy do składnia wniosków za pośrednictwem systemu SOW.

28 grudnia 2023
Czytaj więcej o: UWAGA!!! Przypominamy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu SOW

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

logo instytucji

Powiat Kaliski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przystąpił do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który realizowany będzie w latach 2024-2029.

8 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.12.2023r. w związku ze szkoleniem pracowników jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kalisz  będzie czynne w godzinach od 07:30 do 13:00.

Za powstałem utrudnienia przepraszamy.

8 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Informacja

Zasady dofinansowania ze środków PFRON na 2024 rok

Zasady dofinansowania ze środków PFRON na 2024 r., kryteria wyboru wniosków dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość dofinansowania określa Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia „Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonych dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2024r."

22 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zasady dofinansowania ze środków PFRON na 2024 rok
Powiększ zdjęcie Kwiaty

Dzień Pracownika Socjalnego

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada lecz przez to, kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to,
czym się dzieli.                                                              

Jan Paweł II                                                                                                          

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom jednostki serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość, które są nieodłącznym elementem tej trudnej pracy.

 

Życzenia składają Dyrekcja i pracownicy PCPR w Kaliszu

21 listopada 2023
Czytaj więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego