Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Festyn%20Integracyjny%20w%20Warsztatach%20Terapii%20Zajęciowej%20w%20Cieni%20II

II Festyn Integracyjny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Cieni II

W dniu 10 września 2022 r. odbył się po raz drugi Festyn Integracyjny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni II. Celem festynu była integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. W festynie udział wzięli zaproszeni przez Warsztat goście wśród których nie zabrakło, Sekretarza Gminy Opatówek, Radnego Powiatu Kaliskiego p. Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącego p. Mariusza Małobuskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opatówku p. Mateusza Walczaka, Radnego Gminy Opatówek p. Jarosława Kłysza, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku p. Wioletty Galant oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w osobach Dyrektora p. Natalii Bukowieckiej i Zastępcy Dyrektora p. Dariusza Paszyna. 

15 września 2022
Czytaj więcej o: II Festyn Integracyjny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Cieni II
Powiększ zdjęcie Przekazanie%20samochodu

Nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie mogą już korzystać z nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodu odbyło się 8 września br.

Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków PFRON w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu „Programu wyrównywania różnic między regionami III"w kwocie 170.500 zł. Zakup auta nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe Powiatu Kaliskiego, który przeznaczył na ten cel w ramach wymaganego w programie wkładu własnego kwotę 204.527 zł.

14 września 2022
Czytaj więcej o: Nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie
Powiększ zdjęcie logo%20OWIT

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

WSPARCIE, KONSULTACJE I WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że na trenie miasta Kalisza funkcjonuje już nowy ośrodek wspierający w różnym zakresie osoby niepełnosprawne, ich członków rodzin i opiekunów. Oficjalne otwarcie jedynego w Wielkopolsce Ośrodka Wsparcia i Testów odbyło się w środę, 7 września. Siedziba Ośrodka mieści się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu przy ulicy Budowlanych 2.

12 września 2022
Czytaj więcej o: Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 06.09.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kalisza w trybie stacjonarnym odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym utworzonym przy Staroście Kaliskim. W spotkaniu udział wzięli członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzą: Przewodniczący p. Aleksander Tomalak, W-ce Przewodniczący p. Andrzej Michalski, Sekretarz p. Iwona Chowańska, Członkowie Rady tj. p. Anna Musiałowska oraz p. Elżbieta Urlych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, reprezentowali Dyrektor p. Natalia Bukowiecka, Z-ca Dyrektora p. Dariusz Paszyn oraz Starszy Inspektor Powiatowy p. Marzena Bukwa. Zgodnie z ustalonym porządkiem posiedzenia rozpoczęcie spotkania zainaugurował wybór prezydium Rady na okres kolejnego roku tj. od dnia 07.09.2022r. do końca kadencji Rady tj. 14.08.2023r. Decyzją wszystkich w/w osób biorących udział w posiedzeniu skład Prezydium pozostał niezmieniony i będzie funkcjonował w dotychczasowym składzie do końca kadencji.

8 września 2022
Czytaj więcej o: Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Głównym założeniem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników i tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą znacznie szybciej powrócić na rynek pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

31 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych na terenie powiatu kaliskiego.
Przesłankami do powierzenia pieczy zastępczej rodzinie pomocowej są w szczególności okresy czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spowodowane: wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytami w szpitalu lub innymi szczególnymi zdarzeniami losowymi.

29 lipca 2022
Czytaj więcej o: Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych
Powiększ zdjęcie logo%20PFRON

Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ" "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne mieszkanie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej. W ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność" są to „Mieszkanie dla Absolwenta" oraz „Dostępne mieszkanie".

15 lipca 2022
Czytaj więcej o: Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ" "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne mieszkanie"
Powiększ zdjęcie Uczestnicy%20szkolenia

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do spraw przemocy

W dniu 29 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do spraw przemocy z terenu powiatu kaliskiego. Szkolenie na temat „Procedura Niebieskiej Karty oraz zmian w ustawie antyprzemocowej w praktyce” zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu reprezentowanym przez p.o. dyrektora Pana Dariusza Paszyna we współpracy z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa" z Krakowa.

30 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do spraw przemocy