Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Projekt pn. „Pomoc psychologiczna w języku migowym"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w terminie do 30.06.2022r. realizuje projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym". Głównym założeniem programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Pomoc psychologiczna w języku migowym"
Powiększ zdjęcie logo%20ipforn+

Wsparcie nauki języka migowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uzyskania wsparcia nauki języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności.

10 marca 2023
Czytaj więcej o: Wsparcie nauki języka migowego
Powiększ zdjęcie logo%20Aktywny%20Samorząd

Aktywny Samorząd w 2023 roku

Realizator Programu - Powiat Kaliski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2023r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc udzielana w ramach programu ukierunkowana jest na wyeliminowanie i zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

1 marca 2023
Czytaj więcej o: Aktywny Samorząd w 2023 roku

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych na terenie powiatu kaliskiego.
Przesłankami do powierzenia pieczy zastępczej rodzinie pomocowej są w szczególności okresy czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spowodowane: wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytami w szpitalu lub innymi szczególnymi zdarzeniami losowymi.

28 lutego 2023
Czytaj więcej o: Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych
Powiększ zdjęcie logo%20fundacji

IV edycja Projektu „SamoDZIELNI"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o IV edycji Projektu „SamoDZIELNI", którego celem jest pomoc dedykowana młodzieży w wieku 17-20 lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy.

Projekt realizowany jest przez Fundację Polskiego Rozwoju i przeprowadzany w formie zjazdów w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, podczas których uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do podjęcia pierwszej pracy.

 

22 lutego 2023
Czytaj więcej o: IV edycja Projektu „SamoDZIELNI"
Powiększ zdjęcie Kompleksowa%20Rehabilitacja%20-%20grafika%20dedykowana%20osobom%20z%20powikłaniami%20cukrzycy

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o projekcie unijnym pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu znajdą się ulotki informacyjne dotyczące projektu Kompleksowej Rehabilitacji wraz z informacjami dedykowanymi jednej z grup jego potencjalnych Beneficjentów tj. osobom z powikłaniami cukrzycy.

3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Godziny przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż w dniach od 02.01.2023r. do 05.01.2023r. wnioski z zakresu dofinansowania ze środków PFRON przyjmowane będą w godzinach od 800 do 1430.

30 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Godziny przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON