Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Powiatowa%20Społeczna%20Rada%20do%20Spraw%20Osób%20Niepełnosprawnych%20na%20lata%202019-2023

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

W dniu 04 września 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023, która działa przy Staroście Kaliskim. W imieniu Starosty Kaliskiego - Pana Krzysztofa Nosala nominację wręczył Wicestarosta Kaliski - Pan Zbigniew Słodowy.

4 września 2019
Czytaj więcej o: Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

PUNKTKONSULTACYJNY DLA RODZIN W OPATÓWKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż od dnia 02.09.2019 rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny  dla rodzin w Opatówku ul. Parkowa 1. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy
i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

2 września 2019
Czytaj więcej o: PUNKTKONSULTACYJNY DLA RODZIN W OPATÓWKU

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019- MODUŁ III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż wydłuża termin składania formularzy aplikacyjnych uczestników w ramach "Opieki wytchnieniowej Moduł III" edycja 2019 do dnia 31 października 2019r. 

Osoby do kontaktu: Pani Anna Kraska tel. 625014295 oraz Pani Karolina Muszalska tel. 625014293.

30 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019- MODUŁ III

UWAGA STUDENCI! PCPR w Kaliszu przypomina o terminie naboru wniosków w ramach Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 MODUŁ II

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą w terminie:

  • od dnia 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.

/dla wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020/

Druk Wniosku dotyczący Modułu II wraz z załącznikami dostępny jest:

-    na stronie PCPR w Kaliszu www.pcpr.kalisz.pl zakładka:

http://pcpr.kalisz.pl/p,74,formularze-wnioski-do-pobrania

-    w siedzibie PCPR Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz /parter pok. nr 38 tel. 62/501-42-95/

28 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI! PCPR w Kaliszu przypomina o terminie naboru wniosków w ramach Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 MODUŁ II

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu wózków o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku w ramach programu "Aktywny samorząd" naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu wózków o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1

PFRON przekazał prawie 90 tysięcy złotych. W Gminie Lisków zrealizują dwa projekty

W miniony czwartek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisano umowy dotyczące realizacji programu wyrównywania różnic między regionami. Do powiatów i miast województwa wielkopolskiego, z kasy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych trafi łącznie 3,8 miliona złotych. Powiat Kaliski otrzymał prawie 90 tysięcy. To pozwoli na zrealizowanie dwóch projektów, których beneficjentem jest Gmina Lisków. Łączna wartość inwestycji to 181 192,50 zł.

29 lipca 2019
Czytaj więcej o: PFRON przekazał prawie 90 tysięcy złotych. W Gminie Lisków zrealizują dwa projekty

Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zachęca do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

22 lipca 2019
Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Powołanie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala nr 37/2019 z dnia 30 maja 2019 został powołany Zespół do spraw przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Starosta Kaliski w skład zespołu powołał następujące osoby:
Teresę Bogaczyk, Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Annę Kraskę, Andrzeja Grudzińskiego, Hieronima Górala, Mariusza Kołodziejczyka, Tomasza Dyrdziaka, Barbarę Cebulską, Violettę Maślak, Marię Wiączek-Hendler, Lidię Juszczak, Agnieszkę Mosiniak, Agatę Rutkę, Marię Nowakowską, Kingę Kaczmarek, Elżbietę Ulrych, Alinę Skrok, Adelę Pokojowczyk, Lidię Michałowską, Magdalenę Kowalską.

Powołania uroczyście wręczyli Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Teresa Bogaczyk.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Powołanie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie