Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Grafika%20dedykowana%20osobom%20po%20udarze

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali,lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

2 listopada 2022
Czytaj więcej o: Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Nowy nabór do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, o nowym naborze do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zainteresowanych programem z terenu Powiatu Kaliskiego o kontakt z naszą placówką. Kontakt e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl lub pod nr tel. 62 50 14 292 do dnia 4 listopada 2022 r.

28 października 2022
Czytaj więcej o: Nowy nabór do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

INFORMACJA

Poniedziałek 31 października 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Z uwagi na lokalizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w budynku Starostwa, informuję, że nasze biura również będą nieczynne.

25 października 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie Festyn%20Integracyjny%20w%20Warsztatach%20Terapii%20Zajęciowej%20w%20Cieni%20II

II Festyn Integracyjny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Cieni II

W dniu 10 września 2022 r. odbył się po raz drugi Festyn Integracyjny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni II. Celem festynu była integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. W festynie udział wzięli zaproszeni przez Warsztat goście wśród których nie zabrakło, Sekretarza Gminy Opatówek, Radnego Powiatu Kaliskiego p. Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącego p. Mariusza Małobuskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opatówku p. Mateusza Walczaka, Radnego Gminy Opatówek p. Jarosława Kłysza, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku p. Wioletty Galant oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w osobach Dyrektora p. Natalii Bukowieckiej i Zastępcy Dyrektora p. Dariusza Paszyna. 

15 września 2022
Czytaj więcej o: II Festyn Integracyjny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Cieni II
Powiększ zdjęcie Przekazanie%20samochodu

Nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie mogą już korzystać z nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodu odbyło się 8 września br.

Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków PFRON w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu „Programu wyrównywania różnic między regionami III"w kwocie 170.500 zł. Zakup auta nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe Powiatu Kaliskiego, który przeznaczył na ten cel w ramach wymaganego w programie wkładu własnego kwotę 204.527 zł.

14 września 2022
Czytaj więcej o: Nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie
Powiększ zdjęcie logo%20OWIT

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

WSPARCIE, KONSULTACJE I WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że na trenie miasta Kalisza funkcjonuje już nowy ośrodek wspierający w różnym zakresie osoby niepełnosprawne, ich członków rodzin i opiekunów. Oficjalne otwarcie jedynego w Wielkopolsce Ośrodka Wsparcia i Testów odbyło się w środę, 7 września. Siedziba Ośrodka mieści się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu przy ulicy Budowlanych 2.

12 września 2022
Czytaj więcej o: Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 06.09.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kalisza w trybie stacjonarnym odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym utworzonym przy Staroście Kaliskim. W spotkaniu udział wzięli członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzą: Przewodniczący p. Aleksander Tomalak, W-ce Przewodniczący p. Andrzej Michalski, Sekretarz p. Iwona Chowańska, Członkowie Rady tj. p. Anna Musiałowska oraz p. Elżbieta Urlych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, reprezentowali Dyrektor p. Natalia Bukowiecka, Z-ca Dyrektora p. Dariusz Paszyn oraz Starszy Inspektor Powiatowy p. Marzena Bukwa. Zgodnie z ustalonym porządkiem posiedzenia rozpoczęcie spotkania zainaugurował wybór prezydium Rady na okres kolejnego roku tj. od dnia 07.09.2022r. do końca kadencji Rady tj. 14.08.2023r. Decyzją wszystkich w/w osób biorących udział w posiedzeniu skład Prezydium pozostał niezmieniony i będzie funkcjonował w dotychczasowym składzie do końca kadencji.

8 września 2022
Czytaj więcej o: Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Głównym założeniem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników i tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą znacznie szybciej powrócić na rynek pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

31 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”