Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Wyrazy najgłębszego współczucia

"Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo."
Jan Grzegorczyk

krzyż
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że 8 września 2021 roku zmarł

Śp. Michał Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
Sołtys wsi Budy Liskowskie II oraz Prezes Zarządu Gminnego PSL w Liskowie, Członek Rady Naczelnej PSL. Za swoją aktywność i dokonania został wyróżniony odznaką za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
oraz medalem „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

Zawsze gotowy, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Do końca uśmiechnięty i pełen energii. Wyróżniał się profesjonalizmem, mobilizując wszystkich do pracy na rzecz potrzebujących.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

9 września 2021
Czytaj więcej o: Wyrazy najgłębszego współczucia
Powiększ zdjęcie Uczestnicy%20Posiedzenia%20Zespołu%20do%20spraw%20przemocy%20w%20rodzinie

Posiedzenie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie przy Staroście Kaliskim

W dniu 30 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie przy Staroście Kaliskim. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Komisariatów Policji w terenu powiatu. Podczas spotkania przedstawiona została charakterystyka i analiza przemocy w powiecie kaliskim.

4 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Posiedzenie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie przy Staroście Kaliskim
Powiększ zdjęcie Dyrektorzy%20PCPR

Szkolenie zaadresowane do rodzin zastępczych z powiatu kaliskiego

W dniu 02 lipca 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu obyło się szkolenie zaadresowane do rodzin zastępczych z powiatu kaliskiego. Szkolenie o tematyce „Współpraca i kontakt z rodziną biologiczną" zostało przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa" z Krakowa.

8 lipca 2021
Czytaj więcej o: Szkolenie zaadresowane do rodzin zastępczych z powiatu kaliskiego
Powiększ zdjęcie Dobry%20Start%20300

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

30 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że kolejny realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

28 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Wytyczne dla Wnioskodawców z dysfunkcją narządu wzroku ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przekazuje do wiadomości osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku aplikujących o środki PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd" interpretację Departamentu ds. Polityki Regionalnej PFRON w zakresie definicji z ust. 31 pkt. 8 oraz 8a z dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2021. a więc dotyczącą definicji dysfunkcji narządu wzroku oraz definicji osoby niewidomej oraz wskazówki co do poprawności danych zawieranych w zaświadczeniach wystawianych przez lekarza okulistę.

21 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Wytyczne dla Wnioskodawców z dysfunkcją narządu wzroku ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021

Zaproszenie do konsultacji projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Starosta Powiatu Kaliskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2030.

18 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do konsultacji projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030