Projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2017

Projekt pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0031/15, realizowanym przez Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z siedzibą przy ul. Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz w partnerstwie z:

 1. Gminą Opatówek/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek,
 2. Gminą Brzeziny/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny,
 3. Gminą Blizanów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów Drugi 51, 62-814 Blizanów,
 4. Gminą Godziesze Wielkie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie,
 5. Gminą Lisków/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków,
 6. Fundacją AKME, Bogucin, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).  

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 349 osób z terenu powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem rodzin zastępczych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych), w terminie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim

  Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim

 • Powiększ zdjęcie Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim

  Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim