Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2017

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów typu interwencyjnego zlokalizowana jest w miejscowości Ostrów Kaliski, gmina Brzeziny, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Placówka mieści się w wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej.

Jest to placówka koedukacyjna przeznaczona dla 14 wychowanków, chłopców i dziewcząt w wieku od 10 do 18 roku życia, a w przypadku rodzeństwa umieszczonego w placówce dla dzieci młodszych. Czas pobytu wychowanków w placówce to maksymalnie 3 miesiące, jednakże w określonych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 6 miesięcy.

Celem działalności placówki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także podjęcie działań mających na celu powrót dzieci, o ile to możliwe, do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wychowankami zajmować się będzie wykwalifikowana kadra: wychowawcy, psycholog, pracownik socjalny. Podopieczni będą pod stałą opieką lokalnego ośrodka zdrowia oraz lekarzy specjalistów, a także uczęszczać będą do lokalnych szkół.

Na użytek wychowanków placówki przeznaczone są 4 sypialnie, 3 łazienki z prysznicami, łazienka dla niepełnosprawnych, sala edukacyjna, 2 pokoje dzienne, jadalnia, pralnia, a także znajdujący się przed budynkiem plac. W budynku mieszczą się jeszcze 2 pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka dla personelu, 2 korytarze oraz zaplecze kuchenne. Do budynku placówki przynależy także budynek gospodarczy z kotłownią oraz 3 pomieszczeniami. 2 sypialnie 4-osobowe oraz 2 sypialnie 3-osobowe wyposażone są w łóżka, stoliki nocne oraz szafy. Łazienki są przeznaczone dla dziewcząt i chłopców-znajdują się w nich umywalki, prysznice i toalety. Sala edukacyjna to miejsce na wykonywanie prac domowych oraz organizację zajęć dodatkowych. Jeden z pokojów dziennych to salon tzw., pokój dzienny, w którym w gronie wychowanków można spędzić popołudnie, drugi to sala zajęciowa oraz miejsce na zajęcia terapeutyczne, spotkania z rodziną i rozmowę z psychologiem.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów to zadanie zlecone i współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Zadanie powierzone zostało Caritas Diecezji Kaliskiej, które sprawuje rolę organu zarządzającego.

Szczegółowych informacji na temat placówki można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, ul. Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz tel. 62 50 14 292 oraz pod numerem telefonu: 697 348 858

Przyjmowanie wychowanków do placówki następuje z dniem 04.09.2017r.

 

Dane placówki:

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów

Typ interwencyjny

Otrów Kaliski 59

62- 874 Brzeziny

TELEFON: 535 556 440

ADRES E-MAIL  pow.ostrowkaliski@caritas.pl

NR KONTA BANKOWEGO 58 1050 1201 1000 0024 2560 7963

NIP 618 18 48 575

REGON 25042700600000

Dyrektor: Marta Gałach Tel. 697 348 858