Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wsperania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2018

Uchwała Nr 1342/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.