Powołanie Zespołu do spraw przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

Zarządzeniem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala nr 37/2019 z dnia 30 maja 2019 został powołany Zespół do spraw przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Starosta Kaliski w skład zespołu powołał następujące osoby:
Teresę Bogaczyk, Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Annę Kraskę, Andrzeja Grudzińskiego, Hieronima Górala, Mariusza Kołodziejczyka, Tomasza Dyrdziaka, Barbarę Cebulską, Violettę Maślak, Marię Wiączek-Hendler, Lidię Juszczak, Agnieszkę Mosiniak, Agatę Rutkę, Marię Nowakowską, Kingę Kaczmarek, Elżbietę Ulrych, Alinę Skrok, Adelę Pokojowczyk, Lidię Michałowską, Magdalenę Kowalską.

Powołania uroczyście wręczyli Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Teresa Bogaczyk.