Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zachęca do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Program ma na celu:

1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,

3. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

 

Formularz aplikacyjny można pobrać w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej (druk w załączeniu).

Zgłoszenia uczestników o do udziału w Programie przyjmowane są do dnia 31.08.2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Plac Św. Józefa 5,62-800 Kalisz.

Osoby do kontaktu: Pani Anna Kraska tel. 625014295 oraz Pani Karolina Muszalska tel. 625014293.

Pliki do pobrania