PFRON przekazał prawie 90 tysięcy złotych. W Gminie Lisków zrealizują dwa projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2019

W miniony czwartek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisano umowy dotyczące realizacji programu wyrównywania różnic między regionami. Do powiatów i miast województwa wielkopolskiego, z kasy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych trafi łącznie 3,8 miliona złotych. Powiat Kaliski otrzymał prawie 90 tysięcy. To pozwoli na zrealizowanie dwóch projektów, których beneficjentem jest Gmina Lisków. Łączna wartość inwestycji to 181 192,50 zł.

Umowy na realizację projektów objętych dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali Prezes Zarządu PFRON Marzena Maląg, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy. Pieniądze przekazane w ramach podpisanych umów pozwolą zwiększyć dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- Dzięki realizacji programu skutecznie zmieniamy krajobraz polskich miast i wsi, które stają się coraz bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych – mówiła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Powiat Kaliski przekaże otrzymane środki Gminie Lisków, która dodatkowo dofinansuje realizację zadań na łączną kwotą 92 963,90 zł. Beneficjentami projektów będą dwa podmioty działające na jej terenie. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie zakupi i zamontuje platformę przyschodową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, a Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda" z Liskowa zakupi 9-osobowy mikrobus. Łączna wartość tych zadań to 181 192,50 zł. Za realizację umów z samorządem gminnym odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jednostką organizacyjną Powiatu Kaliskiego.