Zajęcia klubowe w WTZ – nabór wniosków od 1 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Informuje, że od 1 do 30 listopa 2019 roku rusza kolejna tura wystąpień o środki PFRON przez powiaty na realizację programu  "Zajęcia klubowe w WTZ". W 2020 roku program trwa od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

 

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Warsztaty terapii zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu. Stawka dofinansowania jest corocznie ustalana przez Zarząd PFRON. W roku 2019 wysokość obowiązującej stawki wynosiła 400 zł. W związku z powyższym w 2020 roku stawka osobowa przypadająca na beneficjenta objętego wsparciem może ulec zmianie.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFORN przez samorządy powiatowe, które przystąpią realizacji do programu. 

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu https://www.pfron.org.pl w zakładce "Zajęcia klubowe w WTZ". Na stronie udostępnione są także dokumenty, które dotyczą współpracy WTZ i samorządów powiatowych w ramach niejszego programu.

zajęcia klubowe

Galeria

  • Powiększ zdjęcie PFRON

    PFRON