Wsparcie psychologiczne w związku z pandemią

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2020

Zgodnie z procedurą udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu świadczyć będzie pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa w formie rozmowy telefonicznej. Pomoc i wsparcie w celu przywrócenia równowagi psychicznej udzielane będą przez pracownika tut. Centrum psychologa Panią Wiesławę Rymarczuk, osobom objętym kwarantanną domową, osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz innym wymagającym takiego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem telefonu 694 643 133 w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00