Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

Rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego mogą tworzyć osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
 • nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Osoby, które spełniają te warunki, zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pok. nr 6, tel. 62 501 42 93 (p. Magdalena Nowak).