Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2022

flaga i godło RP

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

całkowite finansowanie: 741 438,00 zł

całkowita wartość: 741 438,00 zł

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

całkowite finansowanie: 172 800,00 zł

całkowita wartość: 172 800,00 zł

1. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022, adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub z orzeczeniami traktowanymi na równi do umiarkowanego i znacznego stopnia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonania codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Udział w Programie jest bezpłatny.

Pliki do pobrania

1.1. Karta zgłoszenia AOON (105.95 KB)
1.2. Karta realizacji usług AOON(100.77 KB)
1.3. Ewidencja przebiegu pojazdu AOON(100.08 KB)
1.4. Klauzula RODO(21.72 KB)
1.5. Karta zakresu czynności AOON(103.80 KB)
1.6. Oświadczenie użyczenia pojazdu AOON(126.92 KB)
1.7. Oświadczenie właściciela pojazdu AOON(125.86 KB)
1.8. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022(34.70 KB)
 

2. Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osoba niepełnosprawną. Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2022 r. program realizowany będzie w formie pierwszej: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Uczestnik programu w tym samym czasie nie może korzystać z innych świadczeń np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pobytu w ośrodku wsparcia lub placówce pobytu całodobowego. Realizatorem programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Udział w programie jest bezpłatny.