Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o uruchomieniu przez Radę Nadzorczą PFRON programu pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach Modułu I ww. programu PFRON oferuje pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością  w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Z ww. pomocy mogą skorzystać obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( przy czym przybyli do Polski po 24 lutym 2022r. )
  2. Posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności (dorośli, dzieci) wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie danej osoby lub opiekuna małoletniego, że go posiada.

Wnioskodawca musi posiadać zlecenie na dany przedmiot zatwierdzone przez NFZ oraz dokument zakupu (rachunek, faktura).

W przypadku zgłoszeń w tym zakresie samorząd powiatowy – Powiat Kaliski przystąpi do realizacji programu. Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane będą wówczas przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz tel. 62/501-42-95.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

Procedury programu oraz druki wniosków w j. polskim i ukraińskim:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo PFRON

    logo PFRON