Nowy nabór do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, o nowym naborze do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zainteresowanych programem z terenu Powiatu Kaliskiego o kontakt z naszą placówką. Kontakt e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl lub pod nr tel. 62 50 14 292 do dnia 4 listopada 2022 r.

1. „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (konieczności stałej lub  długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

  Usługi asystencji polegają na pomocy asystenta w:

 • wykonywania czynności dnia codziennego
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika  miejsce
 • w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej

2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do:

 • członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2023 roku Powiat Kaliski planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej     w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej poprzez świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Programy będą realizowane po przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

Pliki do pobrania