Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej

21 kwietnia 2017