Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wsperania rodziny i systemu pieczy zastępczej

8 lutego 2018

Uchwała Nr 1342/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.