Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Aktywny Samorząd w 2021 roku

24 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2021r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana w ramach programu ukierunkowana jest na wyeliminowanie i zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w zakresie:

 

Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a)  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

b)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

c)   Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

d)  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane  w terminie od 01 marca do 31 sierpnia 2021r. (określono kwartalny cykl realizacji wniosków)

Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane w dwóch terminach:

- w terminie od 01 marca do 31 marca 2021r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

- w terminie od 01 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje o programie Aktywny Samorząd dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 pl. Św. Józefa 5,  62-800 Kalisz

e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl tel. 62/ 501-42-95

 

PCPR herb Starostwa logo PFRON