Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Nowy nabór do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

28 października 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, o nowym naborze do programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zainteresowanych programem z terenu Powiatu Kaliskiego o kontakt z naszą placówką. Kontakt e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl lub pod nr tel. 62 50 14 292 do dnia 4 listopada 2022 r.

1. „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  Usługi asystencji polegają na pomocy asystenta w:

2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do:

W 2023 roku Powiat Kaliski planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej     w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej poprzez świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Programy będą realizowane po przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

Pliki do pobrania