Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Aktywny Samorząd w 2023 roku

1 marca 2023

Realizator Programu - Powiat Kaliski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2023r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc udzielana w ramach programu ukierunkowana jest na wyeliminowanie i zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w zakresie:

Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane  w terminie od 01 marca do 31 sierpnia 2023r.

Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane w dwóch terminach:

- w terminie od 01 marca do 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),

- w terminie od 01 września do 10 października 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje o programie Aktywny Samorząd dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 pl. Św. Józefa 5,  62-800 Kalisz

e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl tel. 62/ 501-42-95

logo PCPR Herb Powiatu Kaliskiego logo PFRON

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo Aktywny Samorząd

    logo Aktywny Samorząd