Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017

10 marca 2017

Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane od 02 maja do 30 sierpnia 2017r.

Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane:

-    od dnia 14 marca do dnia 30 marca 2017 r.

     (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

-    od dnia 01 września do dnia 10 października 2017 r.

     (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Druki Wniosków dotyczące Modułu II dostępne są na stronie PCPR w Kaliszu:

www.pcpr.kalisz.pl zakładka: Formularze, wnioski do pobrania/Aktywny Samorząd 2017r. Moduł II

Druki Wniosków dotyczące Modułu I zostaną udostępnione  na stronie PCPR w najbliższym czasie.