Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Aktualności

Artykuły

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w dniu  2 czerwca 2023 r. (piątek), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

1 czerwca 2023

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,

to szczególna okazja

by Rodzicom Zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka

wyrazić uznanie za trud jaki wkładają w wychowanie dzieci.

Dziękujemy za otwarte drzwi Waszych serc i domów, gdzie dzieci otrzymują poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i miłość.

Dziękujemy za troskę o młodych wchodzących w dorosłe życie,

za to że uczycie ich jak być mądrymi i dobrymi ludźmi.

Dziękujemy za empatię, odwagę i odpowiedzialność.

 

Życzymy Państwu cierpliwości, siły i sukcesów w zadaniach,

które realizujecie każdego dnia, by Wasi podopieczni mogli wieźć

radosne i beztroskie dzieciństwo.

 

Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

30 maja 2023

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 roku w godzinach 16:00 - 19:00 na terenie przy Domu Dziecka w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 96 organizuje Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, nad którym patronat honorowy objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg.

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Źródło finanowania programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnienowa" - edycja 2023

flaga i godło Polski  

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

całkowite finansowanie: 253 260,90 zł

całkowita wartość: 253 260,90 zł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

całkowite finansowanie: 106 000,00 zł

całkowita wartość: 106 000,00 zł

13 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Źródło finanowania programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnienowa" - edycja 2023

Projekt pn. „Pomoc psychologiczna w języku migowym"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w terminie do 30.06.2022r. realizuje projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym". Głównym założeniem programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Pomoc psychologiczna w języku migowym"
Przejdź do - Wsparcie nauki języka migowego

Wsparcie nauki języka migowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uzyskania wsparcia nauki języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności.

10 marca 2023
Czytaj więcej o: Wsparcie nauki języka migowego
Przejdź do - Aktywny Samorząd w 2023 roku

Aktywny Samorząd w 2023 roku

Realizator Programu - Powiat Kaliski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje o realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2023r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc udzielana w ramach programu ukierunkowana jest na wyeliminowanie i zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

1 marca 2023
Czytaj więcej o: Aktywny Samorząd w 2023 roku

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych na terenie powiatu kaliskiego.
Przesłankami do powierzenia pieczy zastępczej rodzinie pomocowej są w szczególności okresy czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spowodowane: wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytami w szpitalu lub innymi szczególnymi zdarzeniami losowymi.

28 lutego 2023
Czytaj więcej o: Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych