Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Osoby niepełnosprawne

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne dokumenty świadczące o ich niepełnosprawności wydane przez: