Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie