Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Rejestr miejsc, w których udziela się tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych