Jesteś tutaj: Aktualności » Praca dla osoby niepełnosprawnej
Przycisk do dokumenty, wnioski, formularze do pobrania
Przycisk do podstrony kontakt oraz jak dojechać do siedziby
Przycisk do galerii zdjęć

Odnośnik - grafika do Biuletynu informacji Publicznej

Dom Dziecka w Liskowie
62-850 Lisków
ul. Ks. Blizińskiego 96
tel. 062-763 40 03
fax 062-763 40 84

Placówka opiekuńczo - wychowawcza
typu rodzinnego w Brzezinach

62-874 Brzeziny
ul. Wł. Jagiełły 14
tel. 062-769 85 55

Placówka opiekuńczo - wychowawcza
typu rodzinnego w Opatówku

62-860 Opatówek
ul. Św. Jana 22 D
tel. 062-761 85 43

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
62-850 Lisków
ul. Ks. Blizińskiego 96
tel. 062-763 48 19

Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie
62-850 Lisków
ul. Twórców Liskowa 3
tel. 062-763 40 59

Aktualności
[2011-09-29] Praca dla osoby niepełnosprawnej


    Zakład Atywności Zawodowej ''Swoboda'' poszukuje pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakład zapewnia dojazd do pracy (od Opatówka). Niepełnosprawny pracownik zostanie zostanie zatrudniony w ZAZ na 0,55 etatu. Do ubiegania się o stanowisko wymagane jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Kontakt:
Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda"
Swoboda 1
62-850 Lisków
tel. 62 763 40 33
e-mail: zazswoboda@op.pl