Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu wózków o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku w ramach programu "Aktywny samorząd" naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Adresaci programu:

  1. Osoby niepełnosprawne zatrudnione lub uczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej niepracujące lub nieuczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, z pozytywną opinią eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,  
  3. Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej niepracujące lub nieuczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadające zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000,00 złotych

Udział własny – co najmniej 10% ceny brutto wózka, przy czym wsparcie w ramach NFZ może być wkładem własnym Wnioskodawcy w programie.

Uwaga - Brak możliwości refundacji.

Wnioski w zakresie Obszaru C  Zadanie 1 przyjmowane będą w terminie do dnia 30 września 2019 roku

Zmodyfikowany dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r. ( zał. do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019r.) w załączeniu.

Druki Wniosków dostępne są na stronie PCPR w Kaliszu http://pcpr.kalisz.pl/art,130,nabor-wnioskow-aktywny-samorzad-modul-i-2019r oraz w siedzibie PCPR Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz /parter pok. nr 38/ e-mail:  pcpr@powiat.kalisz.pl tel. 62/ 501-42-95.