Placówki opiekuńczo – wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

DOM DZIECKA W LISKOWIE

 

Mieszczący się w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 96 - Dom Dziecka w Liskowie jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego z liczbą 30 miejsc socjalizacyjnych. Miesięczna odpłatność za wychowanka w Domu Dziecka w roku 2013r. wynosi 4299,41 zł. W w/w Domu przebywają dzieci z różnych powiatów. Dom Dziecka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dzieci przebywające w placówce kontynuują edukację szkolną, a także uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w zależności od indywidualnych zainteresowań. Wychowankowie objęci są opieką medyczną. W Domu Dziecka organizowane są imprezy okolicznościowe, na które zapraszani są rodzice i znajomi wychowanków, a także młodzież z terenu Liskowa oraz innych Domów Dziecka. Dla dzieci i młodzieży organizowane są kolonie letnie i zimowe. Pracownicy (wychowawcy) odwiedzają często domy rodzinne wychowanków.

 

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO W BRZEZINACH I OPATÓWKU
 

W Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzezinach wychowuje się 8 dzieci, natomiast w Opatówku 5 dzieci, nie licząc dzieci biologicznych rodziców prowadzących placówki. Placówki te są zarazem rodziną i instytucją. Obsługę finansowo - księgową tych domów prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, są poddawane kontroli jak każda instytucja, a równocześnie mają za zadanie stwarzanie atmosfery, która sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wyżej wymienione placówki mają charakter publiczny i zostały powołane przez Powiat Kaliski.

Wychowankowie pozostają w placówkach  do czasu powrotu do swojej rodziny, uregulowania swojej sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Obie placówki mieszczą się w budynkach jednorodzinnych z ogrodem i placem zabaw dla dzieci. Domy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Placówki te prowadzone są przez małżeństwa, gdzie jedno z małżonków jest dyrektorem. W Brzezinach dyrektorem jest Pani Eliza Patysiak, natomiast w Opatówku Pan Wirgiliusz Tomczak. Bezpośrednią jednostką nadzorującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Ponadto podlegają one kontroli Urzędu Wojewódzkiego i Sądu Rodzinnego.

Koszt utrzymania wychowanka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach wynosi 1999,57 zł., natomiast w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku wynosi 2243,37 zł. Placówki te otrzymują środki na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie lokalu, bieżące naprawy, remonty i niezbędny sprzęt oraz dofinansowanie leczenia i pomoc w nauce dzieciom.