Pomoc ofiarom przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane teleadresowe podmiotów:

 • udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy
 • realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

 

 

Powiat Kaliski:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu:
Plac Św. Józefa 5 62 – 800 Kalisz tel. 62 501 42 92

 • radca prawny przyjmuje: czwartek godz. 9.00 – 12.00, zterminy uzgadniane są osobiście (w sekretariacie PCPR pok. nr 23) lub telefonicznie 62 501 42 92, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • psycholog: terminy uzgadniane są osobiście (PCPR pok. nr 40) lub telefonicznie: 62 501 42 97 , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30
 • poradnictwo terapeutyczne, terapeuta uzależnień: terminy uzgadniane są telefonicznie, tel. 535 119 001

Gmina Blizanów:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Blizanów Drugi 5A 62 – 814 Blizanów tel. 62 751 10 33

Gmina Godziesze Wielkie:

 • Punkt Konsultacyjny, ul. Kaliska 2 62 – 872 Godziesze Małe (budynek Ośrodka Zdrowia), czynny w każdy piątek w godz. 18.00 – 21.00:
  - terapeuta uzależnień, praca z osobami uzależnionymi stosującymi przemoc, grupy wsparcia dla osób oraz rodzin osób uzależnionych, które doświadczają przemocy w rodzinie
  - pomoc medyczna: Ośrodek Zdrowia w Godzieszach Wielkich
  - pomoc socjalna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

Gmina Koźminek:

 • Punkt Konsultacyjny, Koźminek ul. Mielęckiego 4 tel. 62 763 70 26 (terminy spotkań uzgadniane są telefonicznie), specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, terapeuta uzależnień, psycholog. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc.
 • Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku ul. Kościuszki 7 62 – 840 Koźminek.

Gmina Lisków:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37
 • Zespół Interdyscyplinarny, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37

Gmina Mycielin:

 • Poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa:

- terapeuta uzależnień, wtorek godz. 15.30 – 18.30, tel. 783 274 375, Pałacyk Mycielin 26 62 - 831 Korzeniew
- psycholog, 1-szy czwartek miesiąca godz. 16.00 – 20.00, tel. 606 763 911, Pałacyk Mycielin 26 62 - 831 Korzeniew
- poradnictwo prawne, Radca Prawny Urząd Gminy Mycielin tel. 62 761 31 23, Słuszków 27 62 – 831 Korzeniew

Gmina Opatówek:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Opatówek, Opatówek ul. Plac Wolności 18, tel. 571 243 312/ 62 761 84 25 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opatówek ul. Plac Wolności 18, tel. 62 761 84 25
 • Wsparcie psychologiczne i prawne, praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo instytucjonalne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Opatówek ul. Plac Wolności 18 , tel. 62 761 84 25
 • Pomoc medyczna: Gminny Ośrodek Zdrowia SPZOZ Opatówek ul. Kościelna 13 , tel. 62 761 80 19; Gabinet Lekarza Rodzinnego NZOZ Opatówek ul. Spokojna 3, tel. 62 761 80 53; Ośrodek Zdrowia Humieja i Pokojowy Medical Center Opatówek ul. Św. Jana 4C , tel. 62 761 83 33
 • Komisariat Policji, Opatówek ul. Poniatowskiego 1 (sprawdzanie bezpieczeństwa członków rodziny, informowanie o aspektach odpowiedzialności karnej, wizyty w środowisku)

Gmina Stawiszyn:

 • Punkt Konsultacyjny dla Osób/Rodzin z problemem uzależnień w Stawiszynie, Stawiszyn ul. Zamkowa 1 (budynek poczty, 1 - sze piętro), tel. 795 429 592 dyżur
 • telefoniczny: poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00. Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek ( z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 17.00 – 18.00
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób/Rodzin z problemem uzależnień w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 237 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury), tel. 795 429 592.
  Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 17.00 – 18.00
 • Świetlica Środowiskowa dla dzieci z programem socjoterapeutycznym w Stawiszynie, ul. Zamkowa 1 ( budynek poczty, 1 – sze piętro)
 • Świetlica Środowiskowa dla dzieci z programem socjoterapeutycznym w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 237 (Gminny Ośrodek Kultury)
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stawiszyn ul. Plac Wolności 1 tel. 62 7528144; 797 524 600, e-mail: gopsstawiszyn@post.pl; e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stawiszyn ul. Plac Wolności 1 tel. 62 752 81 44; 511 163 852

Gmina Szczytniki:

 • Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach dla osób dotkniętych przemocą domową, Szczytniki 30 tel. 62 762 54 33
 • porady psychologiczne: Ośrodek Zdrowia w Stawie i Iwanowicach

Gmina Żelazków:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 62 – 817 Żelazków 138 tel. 62 752 18 60
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 62 – 817 Żelazków 135 tel. 62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931
 • Klub Abstynenta „Pomocna Dłoń" w Żelazkowie i punkt konsultacyjny, 62- 817 Żelazków 136 tel. 62 752 18 60, czynny w poniedziałek w godz. 19.00 – 21.00
 • Świetlica Środowiskowo – profilaktyczna w Żelazkowie i w Dębem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, 62 – 817 Żelazków 135 tel. 62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931; e-mail: gopszelazkow@post.pl

Lokalne:

 • 61 221 11 12 Telefon zaufania dla osób w kryzysie, Wielkopolska infolinia wsparcia
 • Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar" ul. Śródmiejska 23 62 – 800 Kalisz tel. 62 757 24 69
 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu, ul. Kościuszki 24, budynek B (Centrum Księdza Orione) 62 – 800 Kalisz, czynne: poniedziałek – czwartek w godz. 13.00 – 20.00, piątek w godz. 9.00 – 16.00, sobota w godz. 7.00 – 12.00. Tel. 735 977 600 czynny w godzinach pracy
 • 62 767 72 64 Interwencyjny Telefon Zaufania

Ogólnopolskie:

 • 800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia
 • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka
 • 22 452 98 48 Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
 • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży, Fundacja Dzieci Niczyje
 • 195 25 Anonimowy Telefon Zaufania (bezpłatny), dla osób w kryzysie emocjonalnym
 • 22 621 35 37 STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją, czynny poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 15.00