PUNKTKONSULTACYJNY DLA RODZIN W OPATÓWKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż od dnia 02.09.2019 rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny  dla rodzin w Opatówku ul. Parkowa 1. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy
i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupie zabezpieczenia abstynencji;
  • Udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kaliszu. W punkcie pracuje Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień  – mgr. Andrzej Grudziński, przyjmuje w każdy wtorek w godz. Od 1200 do 1600.
Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wizyty – tel. 62/5014292.