Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że kolejny raz realizuje  resortowy Program Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, współfinansowany ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Program ma na celu:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dlaczłonków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością  oraz  osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi,
  2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację,
  3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  4. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Formularz aplikacyjny można pobrać w siedzibie PCPR – Plac Św. Józefa 5 62 – 800 Kalisz lub na stronie internetowej www.pcpr.kalisz.pl

Zgłoszenia uczestników o do udziału w Programie przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2020r.              

Kontakt telefoniczny PCPR Kalisz: 62 5014295.

logo logo

logo

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu