Poszukiwana osoba do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w związku z rozpoczęciem nowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Usługi asystenta mogą polegać na:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, świątynie)
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury
  • wykonywaniu czynności  dnia codziennego

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (62) 50 14 292

Odpowiedzi zwrotne prosimy przesłać na adres e-mail pcpr@powiat.kalisz.pldo dnia 31.01.2021

Osoby chętne mogą zgłaszać się  również po zakończeniu naboru.

Pliki do pobrania