Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi.

logo

Program ma na celu:

  1. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym:
  2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia:
  3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnycm uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, czy też sportowych
  4. Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Formularz aplikacyjny można pobrać w siedzibie PCPR- Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz lub na stronie internetowej www.pcpr.kalisz.pl

Zgłoszenia uczestników do udziału w Programie przyjmowane są do dnia 09 lipca 2021 r. Kontakt telefoniczny PCPR Kalisz: 62 501 42 95

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

logo logo

logo

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu