Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Kaliskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia skierowanych do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z Powiatu Kaliskiego.

Grupa wsparcia jest jedną z form działań pomocowych skierowanych do rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Głównymi założeniami grupy jest umożliwienie Państwu wymiany doświadczeń, dzielenia się emocjami, przemyśleniami czy wątpliwościami z innymi osobami doświadczającymi podobnych trudności oraz przeżyć w związku ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania umożliwiają uczestnikom także zawieranie znajomości, pozyskiwanie wartościowych kontaktów np. do specjalistów, uzyskiwanie bieżących informacji z zakresu pieczy zastępczej, a także otrzymywania porad psychologiczno-pedagogicznych. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, a tematyka spotkań dobierana zależnie od aktualnych potrzeb uczestników.

Grupa wsparcia skierowana do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka spotyka się w godzinach 9:00-10:30.

Grupa wsparcia skierowana do rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych spotka się w godzinach 10:30-12:00.

Spotkania dla obydwu grup odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy pl. św. Józefa 5 w Kaliszu.

Harmonogram spotkań:

 • 18 listopada 2021 r.
 • 16 grudnia 2021 r.
 • 20 stycznia 2022 r.
 • 17 luty 2022 r.
 • 17 marca 2022 r.
 • 21 kwietnia 2022 r.
 • 19 maja 2022 r.
 • 16 czerwca 2022 r.
 • 21 lipca 2022 r.
 • 18 sierpnia 2022 r.
 • 15 września 2022 r.
 • 20 października 2022 r.
 • 17 listopada 2022 r.
 • 15 grudnia 2022 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat zaproszenia

  Plakat zaproszenia