Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych na terenie powiatu kaliskiego.
Przesłankami do powierzenia pieczy zastępczej rodzinie pomocowej są w szczególności okresy czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spowodowane: wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytami w szpitalu lub innymi szczególnymi zdarzeniami losowymi.

Funkcję rodziny pomocowej mogą pełnić:

  1. rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
  2. małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zapewnia niezbędne szkolenie dla kandydatów na rodzinę pomocową.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Centrum przy pl. Św. Józefa 5 w Kaliszu.
Informacji w sprawie udziela: Jolanta Czajka i Karolina Lasiecka – tel. 62 501 42 93.