Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2023

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji. Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość. Rodzice otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu:

  • osobiście w siedzibie PCPR przy Pl. Św. Józefa 5 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30
  • telefonicznie: 62 501 42 92, 62 501 42 93
  • mailowo: pcpr@powiat.kalisz.pl