Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju jako cel programu wskazuje wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Program realizowany będzie w formie bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Jego uczestniczki dowiedzą się jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Zdobędą wiedzę z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.

18 lutego 2022
Czytaj więcej o: Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych na terenie powiatu kaliskiego.
Przesłankami do powierzenia pieczy zastępczej rodzinie pomocowej są w szczególności okresy czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spowodowane: wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytami w szpitalu lub innymi szczególnymi zdarzeniami losowymi.

18 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin pomocowych

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na lata 2022-2024

Starosta Powiatu Kaliskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy PCPR w Kaliszu na lata 2022-2024.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kaliskim na lata 2022-2024, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne potrzeby społeczne, potencjalne możliwości ich zaspokojenia oraz wyznaczenie właściwych kierunków działania, których celem będzie ograniczenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Kaliskiego.

18 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na lata 2022-2024

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie kondolencje

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że 21 grudnia 2021 r. zmarła

Śp. Beata Tomczak

pierwszy Dyrektor oraz wieloletni Wychowawca Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Z największym oddaniem poświęcała się sprawom dzieci i młodzieży, pozostawiła po sobie wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na problemy innych ludzi.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrektor oraz Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

23 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Kondolencje
Powiększ zdjęcie System%20Obsługi%20Wsparcia

Nabór na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony nabór na dofinansowanie do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym w wersji elektronicznej poprzez system SOW.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

21 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Nabór na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 8 grudnia 2021r.,  w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu będzie nieczynne.

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT