Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Grupy%20wsparcia%20-%20grafika%20poglądowa

Grupy wsparcia rozpoczęte. Rodziny zastępcze spotykają się i wymieniają doświadczenia

W dniu 18 listopada br., odbyły się dwa spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Grupy wsparcia prowadzone są przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, które jest organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Cykliczne spotkania grup wsparcia stwarzają świetną sposobność do wzajemnej integracji rodzin zastępczych oraz do wymiany doświadczeń.

 Serdecznie zapraszamy kolejne osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia. Wszelkich informacji udzielają pracownicy prowadzący grupy tj. Pani Magdalena Wielgocka nr tel. 62 5014295 oraz Pani Joanna Lucow nr tel. 62 766 45 64

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Grupy wsparcia rozpoczęte. Rodziny zastępcze spotykają się i wymieniają doświadczenia
Powiększ zdjęcie Szkolenie%20dla%20kandydatów%20na%20rodziców%20zastępczych

Kandydaci na rodziców zastępczych szkolą się

W piątek, 26 listopada, rozpoczęło się szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. Szesnastoosobową grupę kandydatów aspirujących na zostanie rodzinami zastępczymi tworzą rodziny z terenu powiatu kaliskiego i ostrowskiego. Pierwszy etap szkolenia realizowany będzie do końca bieżącego roku. Kandydaci mogą dzięki szkoleniom podnosić swoje kompetencje rodzicielskie, a także poszerzać wiedzę o wychowywaniu dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szkoli kandydatów na rodziców zastępczych za pośrednictwem dwóch specjalistów w oparciu o  program „Pride”, zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Kandydaci na rodziców zastępczych szkolą się

Informacja o możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Sp. z.o.o w Poznaniu oferuje osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji domowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ona bardzo korzystna, gdyż obejmuje aż 80 spotkań z terapeutą w ciągu całego roku. Można wykorzystać skierowanie całe od razu lub podzielić je na etapy/okresy dogodne dla danego pacjenta. Z programu mogą skorzystać osoby: - objęte ubezpieczeniem zdrowotnym - posiadające skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych (wystarczy od lekarza rodzinnego) - posiadające orzeczenie o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności lub PIERWSZĄ grupę inwalidzką. Muszą zostać spełnione WSZYSTKIE z wymienionych powyżej warunków, by osoba chętna mogła przystąpić do rehabilitacji. Program jest całkowicie darmowy, refundowany przez NFZ. Jest to unikalna i bardzo korzystna propozycja, dlatego zachęcamy do kontaktu, aby też i Państwa pacjenci/podopieczni mogli z niej skorzystać.

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja o możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Powiększ zdjęcie logo%20SOW

Nabór na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony nabór na dofinansowanie do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym w wersji elektronicznej poprzez system SOW.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Nabór na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjnym
Powiększ zdjęcie Plakat

#MakeLoveNotPrzemoc – 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć w Wielkopolsce

 W tym roku Wielkopolska ponownie włącza się w międzynarodową akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć z samorządową kampanią „#MakeLoveNotPrzemoc”. Akcja rozpoczyna się 25 listopada – tę datę  Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka.

25 listopada 2021
Czytaj więcej o: #MakeLoveNotPrzemoc – 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć w Wielkopolsce

Pomoc osobom najbiedniejszym i bezdomnym: schroniska dla bezdomnych, noclegownie, jadłodajnie, pomoc prawna, wydawanie odzieży

W związku z nadchodzącym sezonem zimowym osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, mogą skorzystać z pomocy i wsparcia placówek i instytucji niosących pomoc.

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Pomoc osobom najbiedniejszym i bezdomnym: schroniska dla bezdomnych, noclegownie, jadłodajnie, pomoc prawna, wydawanie odzieży

Dzień Pracownika Socjalnego

"CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY DLA CZŁOWIEKA, ABY CZŁOWIEK POMAGAŁ CZŁOWIEKOWI".
(
św. Ambroży)

bukiet składający się z byałych tulipanów i różowych róż

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragniemy złożyć wszystkim pracownikom socjalnym i tym, którzy na co dzień pracują w pomocy społecznej gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość i ofiarny trud
oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu zadań.
Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Nagrodą za trud i wysiłek niech będzie uśmiech i ludzka życzliwość.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

19 listopada 2021
Czytaj więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego
Powiększ zdjęcie Plakat%20zaproszenia

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Kaliskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia skierowanych do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z Powiatu Kaliskiego.

2 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Kaliskim